Disclaimer

Privacy beleid van www.inside.be

Dit is de website van Inside bvba
Ons postadres is:
          
Inside bvba
Sint-Ewoudsstraat 35
8200 Brugge

Ons ondernemingsnummer of BTW nummer is BE 0443.994.536

Uw persoonsgegevens, onze verantwoordelijkheid

Op deze website verzamelen we persoonsgegevens. Deze gegevens worden door ons bedrijf beheerd.

Bij een bezoek aan onze site bewaren we:

uw e-mailadres als u dit aan ons communiceert
alle informatie met betrekking tot de pagina's die u op onze site geraadpleegd hebt
alle informatie die u vrijwillig verstrekt hebt (bijvoorbeeld wedstrijdinformatie of site-registratie)

Deze informatie wordt gebruikt:
om u op de hoogte te stellen van updates van onze site
om u later te contacteren voor direct marketingdoeleinden

Het gebruik van cookies

Op deze site gebruiken we geen cookies (een cookie is een klein bestand dat verstuurd wordt door een Internetserver en dat zich op de vaste schijf van uw computer installeert. Dit bestand houdt de sporen bij van de bezochte Internetsite en bevat een aantal gegevens over dit bezoek).

Veiligheid

Als wij uw gegevens ontvangen of overdragen op onze website, gebruiken wij altijd de coderingstechnologieën die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector. Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze site. Als wij bepaalde kritieke informatie ontvangen of overdragen, zoals bijvoorbeeld financiële informatie, gebruiken wij een beveiligde server.
 
Hoe ons contacteren in verband met ons privacy beleid?

Wenst u te reageren op ons privacy beleid, dan kan u ons contacteren:

via e-mail:               info@inside.be
via telefoon:            050/28 18 00         via fax:          050/28 18 02          
per post:                 Inside bvba, Sint-Ewoudsstraat 35, 8200 Brugge

Als u ons uw postadres via het web meedeelt, zal u alleen die informatie of bestellingen ontvangen die u aangevraagd hebt, op het adres dat u ons meegedeeld heeft.
Als u ons uw telefoonnummer via het web meedeelt, zal u alleen door ons bedrijf telefonisch gecontacteerd worden als dit nodig is om u te informeren over die vragen of bestellingen die u aangevraagd heeft.
Als u ons uw GSM-nummer via het web meedeelt, zal u alleen tekstberichten (SMS, MMS,...) van ons bedrijf ontvangen als dit nodig is om u te informeren over die vragen of bestellingen die u aangevraagd heeft.
Als u ons uw e-mailadres via het web meedeelt, kan u via e-mail gecontacteerd worden door ons bedrijf met betrekking tot informatie over onze producten en onze diensten of over opkomende evenementen (voor direct marketing doeleinden) indien u hiervoor uw expliciete toestemming heeft gegeven of indien u al klant bij ons bent en u uw e-mail adres meegedeeld heeft. Indien u dergelijke e-mails niet meer wenst te ontvangen, gelieve ons dan te contacteren op het hierboven vermeldde adres.
Als u van geen enkel bedrijf nog mailings of telefonische oproepen wenst te ontvangen, contacteer dan de Robinson-lijst van het Belgisch Direct Marketing Verbond

(online: www.robinsonlist.be, gratis telefoonnummer: 0800-91 886)

Ons bedrijf kan de consumenteninformatie gebruiken voor nieuwe doeleinden die nog niet voorzien zijn in ons "privacy-beleid". In dat geval, zullen wij u contacteren alvorens uw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om u op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan ons reglement voor de bescherming van persoonlijke gegevens en om u de kans te bieden uw deelname te weigeren.
Op aanvraag verlenen wij aan de bezoekers van onze site toegang tot alle informatie die wij van hen bijhouden. Als u toegang wenst tot deze informatie, gelieve ons te contacteren op het hierboven vermeldde adres.
Op aanvraag bieden wij de bezoekers de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens die wij van hen bijhouden, te corrigeren. Als u uw persoonlijke gegevens wenst te verbeteren, gelieve ons te contacteren op het hierboven vermeldde adres.
Als u vindt dat onze site niet in overeenstemming is met ons privacy-beleid, neem dan contact op met ons op het hierboven vermeldde adres.